Kız Kulesi

Milattan Önce Yunan komutan Alkibiades tarafından boğaza giriş, çıkış yapan gemileri denetlemek ve vergi tahsil etmek için Üsküdar sahilinden kopan küçük bir kayalığa yaptırılan kule, Bizans İmparatoru Manuel Comnenos ‘un hükümdarlığında ( M.S 1110 yılında ) restore ettirilerek, belirgin bir yapı haline getirilmiştir. İmparator Manuel, Kız Kulesi dışında bir kule de Topkapı Sarayı sahiline yaptırmıştı […]